Buradasınız :
Türkçe
English
Salı, 22.01.2019
15.02.16 | 17:03 zaman: 3 Yıl

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programı Öğrenci Başvuruları Hakkında

 

2016-2017 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 

ÖĞRENCİ SEÇİMİ BAŞLAMIŞTIR

Başvuru Koşulları:

1. Lütfen ilanı sonuna kadar okuyunuz.

2. Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarına gidecek olan öğrencilerin gidecekleri ülkenin vatandaşı olmamaları ve Üniversitemize gelecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmamaları gerekmektedir.

3. Mevlana Değişim Programı, Avrupa Birliği üyesi olmayan ve KKTC dışındaki ülkeleri kapsamaktadır.

4. Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler faydalanamazlar. Yabancı uyruklu öğrenciler programdan faydalanabilir.

5. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bu programdan faydalanamazlar. Doktora öğrencileri doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde ve tez önerisi savunmasına girilmesi gereken dönemde programdan faydalanamazlar.

6. Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması gerekmektedir.

7. İkinci öğretimde okuyan öğrenciler programdan faydalanabilir.

8. ÖYP Araştırma Görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir.

9. Araştırma görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir.

10. Daha önce Mevlana Öğrenim Görme Faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan bursuz olarak faydalanabilir.

11. Daha önce Erasmus faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan burslu olarak faydalanabilir.

12. Üniversitemizde Farabi öğrencisi olarak bulunan öğrenciler ancak kendi kurumlarından başvuru yapabilir.

13. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması (2.5/4.00) olması gerekmektedir.

14. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması (3.00/4.00) olması gerekmektedir.

 

Başvuru İçin Yapılması Gerekenler:

1.   İlana başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin  23-27 Şubat 2016  tarihleri arasında Üniversitemiz Mevlana Değişim programı web sitesi, belgeler sekmesinden Aday Öğrenci başvuru formunu” doldurup çıktısını aldıktan sonra Koordinatörlüğümüze imzalı bir şekilde aşağıdaki evraklarla birlikte ulaştırmaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz Mevlana Değişim programı kapsamında seçebileceği Üniversiteler ve bu üniversitelere ait kontenjanlara ulaşmak için tıklayınız.

2.  Öğrencilerin başvuruda bulunabilmeleri için  Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından ya da ilgili Enstitü Müdürlüğünden (lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için) onaylı ve son dönemi içeren transkript belgesi almaları gerekmektedir.  

3.   Öğrencilerin (varsa) Yabancı dil seviyelerini gösteren sınav sonuç belgelerini başvuru esnasında Koordinatörlüğümüze getirmeleri (YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL vb. ) gerekmektedir.    

 

Yabancı dil yeterlilik belgesi olmayan öğrencilerin Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilecek Yabancı dil sınav sonuç puanı değerlendirmeye alınacaktır. 

4.  Dil sınavı ile ilgili duyuru daha sonra ilan edilecektir. Öğrenciler ilanları takip etmekle yükümlüdür.

5-   Eksik evrak veya imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihlerinde YÖK takvimi uygulandığından bir değişiklik yapılmayacaktır. Öğrenciler ilanları kendileri takip etmekle yükümlüdür

6-  Değerlendirmede yukarıdaki başvuru şartlarına sahip, başvuru yapan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak mevcut kontenjanlara uygun olarak seçim gerçekleştirilir

7-  Yapılacak seçim 2016-2017 Akademik Yılı “güz”, “bahar” ve “güz-bahar” (1 veya 2 Dönem) dönemleri için olacaktır.

8- Öğrenciler gitmek istedikleri dönemi başvuru formunda belirtmelidir.  2016-2017    Akademik Yılı için başka bir seçim dönemi şu an için planlanmamıştır. YÖK Başkanlığı    gerekli gördüğü takdirde ilana tekrar çıkılabilir.

10-  Başvuru için gerekli olan belgeler 23- 27 Şubat 2016 tarihleri arasında Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne şahsen teslim edilmelidir.

 

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Aday Öğrenci Başvuru formunun imzalı çıktısı

2. Onaylı Transkript

3. Varsa Yabancı Dil Belgesi

2016-2017 Akademik yılı için Üniversitemizin Mevlana Değişim Programı Kapsamında mevcut anlaşma ve Kontenjanlar tablosuna Üniversitemiz Mevlana websitesinden ulaşabilirler.

 

Önemli Bilgilendirme: Önceki yıllardan farklı olarak 2016-2017 eğitim öğretim yılı için öğrenci ve üniversitemize gelecek olan öğretim elemanı kontenjanları başvuruların alınması ve değerlendirilmesinden sonra belirlenecektir. Kontenjan tahsisinde yetkili kurumun programın genel yürütücüsü olan Yükseköğretim Kurulu olması münasebetiyle,  Üniversitemiz başvuru ve seçim sürecini tamamladıktan sonra sonuçları YÖK’e iletecektir. YÖK’ün kontenjanları belirleyip üniversitemize bildirmesiyle en yüksek puanı alan öğrenciden başlanarak sıralama yapılarak tahsis edilen kontenjanlara öğrenci yerleştirme işlemi tamamlanacak ve üniversitemiz internet sitesinde duyurulacaktır. Dolayısıyla Mevlana Koordinatörlüğü tarafından YÖK'e gönderilecek listede yer alan öğrenciler “aday öğrenci” statüsündedir. Adayların programdan yararlanma hususu YÖK’ün kontenjan tahsisinden sonra resmileşecektir. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu'nun 05.03.2015 tarihli toplantısında alınan 8 nolu karar istinaden Türk üniversitelerden yurtdışına giden öğretim elemanı hareketliliği ikinci bir karara kadar durdurulmuştur. Dolayısıyla üniversitemiz akademik personeli 2016-2017 yılında da programdan yararlanamayacaktır.

 

YÜKSEÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI TAKVİMİ

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında

Duyurulması

 

 

8-22 Şubat 2016

 

Değişim İçin Başvuruların Alınması

 

 

23-27 Şubat 2016

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

 

 

1-9 Mart 2016

 

YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru ve Bütçe Taleplerinin İletilmesi

 

 

18 Mart 2016 (Son Gün)

 

Burslar

Yurtdışındaki Yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize gelecek olan öğrencilere aylık 750,00 TL burs ödenecektir.

Üniversitemizden Yurtdışına giden öğrencilere ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. Ülkelere göre Aylık burs miktarı Mevlana web sitesinde belirtilmiştir. Burs miktarı YÖK kararıyla belirlenmektedir ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için değişiklik gösterebilir.

Ayrıntılı Bilgi için:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü (Merkez)

Mevlana Koordinatörlüğü

Uzman Murat Yaman

muratyaman(at)giresun.edu(dot)tr