2020-2021 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ ve GELEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURULARI

17 Şubat 2020 Pazartesi

2020-2021 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ ve GELEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURULARI
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Mevlana Değişim Programı Gelen-Giden Öğrenci ve Gelen Öğretim Elemanı Hareketliliği başvuruları başlamıştır.  
Başvuru Koşulları:
1. Lütfen ilanı sonuna kadar okuyunuz.
2. Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarına gidecek olan öğrencilerin gidecekleri ülkenin vatandaşı olmamaları ve Üniversitemize gelecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmamaları gerekmektedir.
3. Mevlana Değişim Programı, Avrupa Birliği üyesi olmayan ve KKTC dışındaki ülkeleri kapsamaktadır.
4. Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler faydalanamazlar. Yabancı uyruklu öğrenciler programdan faydalanabilir.
5. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bu programdan faydalanamazlar. Doktora öğrencileri doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde ve tez önerisi savunmasına girilmesi gereken dönemde programdan faydalanamazlar.
6. Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması gerekmektedir.
7. İkinci öğretimde okuyan öğrenciler programdan faydalanabilir.
8. ÖYP Araştırma Görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir. Diğer öğretim elemanları hareketlilikten faydalanamamaktadır.
9. Araştırma görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir.
10. Daha önce Mevlana Öğrenim Görme Faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan bursuz olarak faydalanabilir.
11. Daha önce Erasmus faaliyetinden faydalanmış öğrenciler uygun görüldüğü takdirde programdan burslu olarak faydalanabilir.
12. Üniversitemizde Farabi öğrencisi olarak bulunan öğrenciler ancak kendi kurumlarından başvuru yapabilir.
13. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması (2.5/4.00) olması gerekmektedir.
14. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması (3.00/4.00) olması gerekmektedir.
 
Başvuru İçin Yapılması Gerekenler:
1. İlana başvuru yapmak isteyen öğrencilerin 17 Şubat – 06 Mart 2020 tarihleri arasında Üniversitemiz Mevlana Değişim programı web sitesi, belgeler sekmesinden Aday Öğrenci başvuru formunu” doldurup çıktısını aldıktan sonra Koordinatörlüğümüze imzalı bir şekilde aşağıdaki evraklarla birlikte ulaştırmaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz Mevlana Değişim programı kapsamında seçebileceği Üniversiteler ve bu üniversitelere ait kontenjanlara Mevlana Değişim programı web sitesinden ulaşabilirler.
2. Öğrencilerin başvuruda bulunabilmeleri için Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından ya da ilgili Enstitü Müdürlüğünden (lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için) onaylı ve son dönemi içeren transkript belgesi almaları gerekmektedir.
 3. Öğrencilerin (varsa) Yabancı dil seviyelerini gösteren sınav sonuç belgelerini başvuru esnasında Koordinatörlüğümüze getirmeleri (YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL vb. ) gerekmektedir. Yabancı dil yeterlilik belgesi olmayan öğrencilerin Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve Mevlana Kurum Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilecek Yabancı dil sınav sonuç puanı değerlendirmeye alınacaktır.
4. Dil sınavı ile ilgili duyuru daha sonra ilan edilecektir. Öğrenciler ilanları takip etmekle yükümlüdür.
5. Eksik evrak veya imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihlerinde YÖK takvimi uygulandığından bir değişiklik yapılmayacaktır. Öğrenciler ilanları kendileri takip etmekle yükümlüdür.
6. Değerlendirmede yukarıdaki başvuru şartlarına sahip, başvuru yapan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak mevcut kontenjanlara uygun olarak seçim gerçekleştirilir.
7. Yapılacak seçim 2020-2021 Akademik Yılı “güz”, “bahar” ve “güz-bahar” (1 veya 2 Dönem) dönemleri için olacaktır.
8. Öğrenciler gitmek istedikleri dönemi başvuru formunda belirtmelidir. 2020-2021 Akademik Yılı için başka bir seçim dönemi şu an için planlanmamıştır. YÖK Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde ilana tekrar çıkılabilir.
9. Gelen öğretim elemanı başvurusu için web sitemizde bulunan “belgeler” başlığı altında yer alan bilgi formu doldurulup varsa yabancı dil belgeleri ile mevlana@giresun.edu.tr adresine mail atmaları gerekmektedir.
10. Başvuru için gerekli olan belgeler 17 Şubat – 06 Mart 2020 tarihleri arasında Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne şahsen teslim edilmelidir.

Kontenjanlar için tıklayınız.
Ek kontenjan için tıklayınız.
2020-2021 öğretim yılı burs miktarları için tıklayınız.

Başvuru için gerekli belgeler:
1. Aday Öğrenci Başvuru Formu imzalı çıktısı (Belgeye ulaşmak için tıklayınız.)
2. Onaylı Transkript
3. Varsa Yabancı Dil Belgesi

Önemli Bilgilendirme:
1-2020-2021 eğitim öğretim yılı için öğrenci ve öğretim elemanı kontenjanları başvuruların alınmasından ve değerlendirilmesinden sonra belirlenecektir. Kontenjan tahsisinde yetkili kurumun programın genel yürütücüsü olan Yükseköğretim Kurulu olması sebebiyle, Üniversitemiz başvuru ve seçim sürecini tamamladıktan sonra sonuçları YÖK’e iletecektir. YÖK’ün kontenjanları belirleyip üniversitemize bildirmesiyle en yüksek puanı alan öğrenciden başlanarak sıralama yapılarak Üniversitemize tahsis edilen kontenjanlar doğrultusunda öğrenci yerleştirme işlemi tamamlanacak ve üniversitemiz internet sitesinde duyurulacaktır. Dolayısıyla Mevlana Koordinatörlüğü tarafından YÖK'e gönderilecek listede yer alan öğrenciler “aday öğrenci” statüsündedir. Adayların programdan yararlanma hususu YÖK’ün kontenjan tahsisinden sonra resmileşecektir.
2-Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan için tahsis edilen kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.02.2020 tarih ve 05 sayılı kararı doğrultusunda toplam kontenjanın %30 si ile sınırlı tutulacaktır. Bu ülkelerdeki üniversiteleri seçecek öğrencilerimizin bu hususu göz önünde bulundurmaları rica olunur.
3- 2020-2021 öğretim yılı için burs miktarı gidilecek ülkeye göre aylık 1400 TL ile 1650 TL arasında değişiklik göstermektedir. Burslar 4 aylık süreyi kapsamaktadır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize program kapsamında gelecek öğrenciye ödenecek hibe 1300 TL’dir. Öğrenci ve gelen öğretim elemanlarına yapılacak ödeme Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.02.2020 tarih ve 05 sayılı kararında yer almaktadır. Konuyla ilgili bilgi almak isteyen öğrenciler Mevlana Koordinatörlüğünü ziyaret edebilirler.
4- Başvuru tarihleri içerisinde yeni anlaşma yapılması halinde duyuruya eklenecektir.
 
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI TAKVİMİ
Değişim İçin Başvuruların Alınması: 17 Şubat – 06 Mart 2020
Başvuruların Değerlendirilmesi: 09 Mart 2019 – 20 Mart 2020
YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru ve Bütçe Taleplerinin İletilmesi: 03 Nisan 2020
 
Mevlana Koordinatörlüğü:
Güre Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi  5.Kat
Tel: (0454) 310 1836
E:mail: mevlana@giresun.edu.tr
 
 

Hızlı Erişim